321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 20 ฉบับที่ 191 สิงหาคม 2563

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 191 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2563
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
  • นักศึกษาปี 1 อยากยืมหนังสือ แต่ไม่มีบัตรนักศึกษาทำอย่างไรดี
  • พบพระ พบธรรม กับ ห้องสมุดออนไลน์ ชุด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

 newsarc20-191 Page 1

 

newsarc20-191 Page 2