321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน

 • สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

 •       ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน

 • บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALAM)
   fbrunei
  เมืองหลวง บันดาร์ เสรี เบกาวัน
  วันชาติ 23 กุมภาพันธ์
  สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 7 มกราคม 2527
   

  ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA)
   fcambodia
  เมืองหลวง กรุงพนมเปญ
  วันชาติ 9 พฤศจิกายน
  สกุลเงิน เรียล
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 9 เมษายน 2542
   

  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (PEPUBLIC OF INDONESIA)
   findonesia
  เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา
  วันชาติ 17 สิงหาคม
  สกุลเงิน รูเปียห์
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC)
   flao
  เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทร์
  วันชาติ 2 ธันวาคม
  สกุลเงิน กีบ
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 23 กรกฎาคม 2540
   

  มาเลเซีย (MALAYSIA)
   fmalaysia
  เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์
  วันชาติ 31 สิงหาคม
  สกุลเงิน ริงกิต
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สหภาพพม่า (THE UNION OF MYANMAR)
   fmyanmar
  เมืองหลวง เมืองเนปีดอ
  วันชาติ 4 มกราคม
  สกุลเงิน จั๊ต
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 23 กรกฎาคม 2540
   

  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)
   fphilip
  เมืองหลวง กรุงมะนิลา
  วันชาติ 12 มิถุนายน
  สกุลเงิน เปโซ
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สาธารณรัฐสิงค์โปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE)
   fsingapore
  เมืองหลวง สิงคโปร์
  วันชาติ 9 สิงหาคม
  สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  ราชอาณาจักรไทย (KINGDOM OF THAILAND)
   fthai
  เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร
  วันชาติ 5 ธันวาคม
  สกุลเงิน บาท
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)
   fvietnam
  เมืองหลวง กรุงฮานอย
  วันชาติ 2 กันยายน
  สกุลเงิน ด่ง
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 28 กรกฎาคม 2538