321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำรวจความต้องการห้องสมุด กองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก

88101835 3374779052536828 8943680790126919680 o

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เข้าสำรวจความต้องการห้องสมุด กองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี เพื่อวางแผน และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่จัดห้องสมุด

 

More Joomla Extensions