321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา Chatbot

8483235101

เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนา Chatbot โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมการอบรมได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและให้บริการ ตลอดจนเป็นการจัดการความรู้และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

 

More Joomla Extensions