321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ 2563

83410138

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานออกร้านจำหน่ายหนังสือ ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ เวลา 8.30-16.30 น. ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ ได้แก่

การมอบรางวัล "สุดยอดนักอ่านประจำปี 2562"
กิจกรรมซ่อมได้ง่ายจัง
กิจกรรมหาคำตอบลุุ้นรับรางวัล
กิจกรรมแจกหนังสือฟรี

More Joomla Extensions