321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ร่วมรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

83852103

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ผู้บริหารพร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมถ่ายภาพหมู่เพื่อรณรงค์แต่งกายชุดไทยในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2563More Joomla Extensions