321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรม How to ทิ้ง "ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี"

82145409

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมจัดกิจกรรม How to ทิ้ง "ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี" ในงานเปิดบ้านมนุษศาสตร์-เทพสตรี ณ บริเวณทางเข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยร่วมสนุกกับกิจกรรม "คัดแยกขยะ" พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ

 

More Joomla Extensions