321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เข้าร่วมงานรวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีหนูทอง

108009

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่ 2563 และร่วมงานรวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีหนูทอง  

 

More Joomla Extensions