321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563

81397910 3244460485568686 4820092653561446400 o

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แก่ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณจากใจ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

 

 

More Joomla Extensions