321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว (Green Office)

79700422 3171566642858071 5977349060070211584 n

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารพร้อมบุคลากร​สำนักวิทยบริการและเ​ทคโนโลยี​สารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​เทพ​สตรี​  ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว (Green Office) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพร้อมเยี่ยมชม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

 

More Joomla Extensions