321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

86749การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ {jcomments off}


More Joomla Extensions