321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย "100 ปี เทพสตรี"

p018

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีด้วยการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจัดบริเวณชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี โดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำชมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัด ณ บริเวณชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี   และพิธีมอบ "เข็มเพชรเทพสตรี" "รางวัลบุคลากรที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร" โดยประธานมอบ นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ อาคารรัตนเทพสตรี ชั้น 4 ห้องประชุมพระนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

More Joomla Extensions