321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

34199562 2178191775528901 6049535795184795648 o

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการเขียนสันหนังสือ โดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561 ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ {jcomments off}

 

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่

33600824 2169016209779791 6464095268479434752 n

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการจัดอบรมอาชีพระยะสั้นด้วย วทน. จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 วังนารายณ์ราชนิเวศน์ {jcomments off}

 

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน

IMG 6138 resize

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์พงษ์ศักดิ์
 ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ
คณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการทำงานในแต่ละส่วนงาน และด้านภูมิทัศน์ของสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off} 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้"

33363967 2170216062993139 8183350645340766208 o

โครงการเผยแพร่และบริการวิชาการ จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 เป็นการบริการวิชาการจัดห้องสมุด เป็นแห่งที่ 3 แล้ว ของปี 2561 และครั้งนี้มีกิจกรรม 3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย {jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG 6065 resize

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว โดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 2561 ณ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ {jcomments off}

 

อ่านเพิ่มเติม...