321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

นิทรรศการ "สร้างคนดีด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

37641056 2266791953335549 2801821224055865344 o

นิทรรศการ "สร้างคนดีด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ อาคาร ๙๐ ปี โดยภายในนิทรรศการได้จัดแสดงเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร E-book นำเสนอพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภาพกิจกรรมพร้อม Multimedia การดำเนินการสนองพระราชปณิธาน "สร้างคนดีด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" พร้อมเอกสารผลงานดำเนินโครงการ ตามวงจร PDCA และวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรเข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับหน่วยงาน โครงการนำเสนอผลงานบริการวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนบริการวิชาการ (โครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา) {jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

"ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า"

37710044 2264982706849807 5314195389329440768 n

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑) ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off}

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

36252735 2217972628217482 7700598382854668288 o

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย. 2561 สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560 และรายงานผลจากการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559 พร้อมทั้งข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ {jcomments off}

 

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และชี้แจงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

36996935 2243082595706485 2170468083880165376 nเมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และชี้แจงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกันจากผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ {jcomments off}

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33"

35026301 2187652334582845 5345316825435471872 o

โครงการเผยแพร่และบริการวิชาการ จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 33 ต.ดินแดง อ.หนองม่วง จ. ลพบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2561 ... เป็นการบริการวิชาการและจัดห้องสมุด เป็นโรงเรียนแห่งที่ 4 ของปี 2561 {jcomments off}

 

อ่านเพิ่มเติม...