321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

DSC08167 resize พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กรรมการตรวจประกันคุณภาพเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ

DSC08194 resizeเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57 กรรมการตรวจประกันคุณภาพ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และทำรายการบรรณานุกรม

normal DSC 0898 resizeอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และทำรายการบรรณานุกรม สำหรับการดำเนินงานบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) วันที่ 1-2 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาเซียน

DSC08106 resize เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 57 ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม งานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาเซียน ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตร่วมพูดคุยแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน

DSC07944 resizeเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 57 สำนักวิทยบริการฯ จัดสัมภาษณ์พิเศษศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสาธิต ได้แก่ คุณธีรเดช กลิ่นจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการด้านนาฎศิลป์ไทย สังกัดกลุ่มนาฏศิลป์ สำนักงานการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ ร.อ.นพ.สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) แพทย์ทหาร และนักแสดงชื่อดัง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิต ตลอดจนการทำงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจร่วมรับฟัง ณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...