321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

10351755 1034384653242958 3977806810185138994 n อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย" วันที่ 28 ม.ค. 58 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 16 ชั้น 4 ห้อง 16/402 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1049111 1019845408030216 8465443930750061689 o โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 6-8 ม.ค. 58 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

p1201 4 ธ.ค. 57 พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

10662023 1004456516235772 541423380185562399 o โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)" ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธ.ค. 57

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการ ด้วยความรัก ด้วยภักดี

p571202 เชิญชมนิทรรศการ "ด้วยความรัก ด้วยภักดี" ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 12 ธ.ค.57 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเขียนข้อความถวายพระพร และชมนิทรรศการผ่านหนังสือ POP-UP "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...