321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

IMG 7001 resizeเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 58 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปรับพื้นฐาน ม.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2558

IMG 6352 resize ปรับพื้นฐาน ม.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2558 เรื่องการใช้สำนักวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 27 - 30 เม.ย. 58

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service(EDS) Plus Full Text

IMG 6117 resize อบรมการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service(EDS) Plus Full Text, Academic Search Complete, Computer & Applied Science Complete, Education Research Complete และ H.W. Wilson (12 subjects) เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 58 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)

IMG 6335 resize โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการบรรณานุกรมตามหลักการลงรายการของ MARC21 และการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรมด้วย MARC Analyzer" ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2558 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

IMG 5838 resize

  • โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิต-
    พัฒนบริหารศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...