321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปี 2562

80432993 3218250798189655 5097639749535924224 o

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้รับรางวัลชมเชยส่งเสริมการอ่าน ประเภทองค์กรหรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ระดับชุมชน/ท้องถิ่น) ในโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปี 2562 โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2562

108403

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2563
2. ข้อมูลการหารายได้ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562-2565
3. รายงานประจำปี งบประมาณ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. รายงานผลจัดกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
5. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
6. รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง​ยั่งยืน​

191207 0226

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม​ 2562​ ผู้บริหารพร้อมบุคลากร​สำนักวิทยบริการและเ​ทคโนโลยี​สารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​เทพ​สตรี​ ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง​ยั่งยืน​ ได้แก่การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ระบบบำบัดน้ำเสีย อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมชุมชนปลอดภัยเขตเทศบาลเมืองน่าน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ​ เทศบาลเมืองน่าน​ จ.น่าน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว (Green Office)

79700422 3171566642858071 5977349060070211584 n

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารพร้อมบุคลากร​สำนักวิทยบริการและเ​ทคโนโลยี​สารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​เทพ​สตรี​  ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว (Green Office) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพร้อมเยี่ยมชม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทพสตรี ลพบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 7

S  4251683

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมงานเทพสตรี ลพบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 (TRU Run 2019)ณ อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการเทพสตรีมหาวิทยาลัยสุขภาวะและการท่องเที่ยวลพบุรี โดยจัดนิทรรศการเทพสตรีมหาวิทยาลัยสุขภาวะ นิทรรศการท่องเที่ยวเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การบริการการนวด จัดทีมพยาบาลสำหรับการรักษาเบื้องต้นและรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...