321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563

81397910 3244460485568686 4820092653561446400 o

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แก่ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณจากใจ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมงานรวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีหนูทอง

108009

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่ 2563 และร่วมงานรวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีหนูทอง  

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2562

108403

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2563
2. ข้อมูลการหารายได้ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562-2565
3. รายงานประจำปี งบประมาณ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. รายงานผลจัดกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
5. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
6. รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปี 2562

80432993 3218250798189655 5097639749535924224 o

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้รับรางวัลชมเชยส่งเสริมการอ่าน ประเภทองค์กรหรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ระดับชุมชน/ท้องถิ่น) ในโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปี 2562 โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว (Green Office)

79700422 3171566642858071 5977349060070211584 n

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารพร้อมบุคลากร​สำนักวิทยบริการและเ​ทคโนโลยี​สารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​เทพ​สตรี​  ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว (Green Office) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพร้อมเยี่ยมชม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

 

อ่านเพิ่มเติม...