321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2563

110708

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ตารางการจัดกิจกรรมประจำปี 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รายงานผลตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4. สรุปสถิติการใช้งาน Printer ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 ปีงบประมาณ 2562
5. การบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
6. รายงานผลจัดกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2562
7. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
8. รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ 2563

83410138

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานออกร้านจำหน่ายหนังสือ ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ เวลา 8.30-16.30 น. ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ ได้แก่

การมอบรางวัล "สุดยอดนักอ่านประจำปี 2562"
กิจกรรมซ่อมได้ง่ายจัง
กิจกรรมหาคำตอบลุุ้นรับรางวัล
กิจกรรมแจกหนังสือฟรี

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 40

82622101

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

83852103

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ผู้บริหารพร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมถ่ายภาพหมู่เพื่อรณรงค์แต่งกายชุดไทยในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2563อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม How to ทิ้ง "ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี"

82145409

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมจัดกิจกรรม How to ทิ้ง "ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี" ในงานเปิดบ้านมนุษศาสตร์-เทพสตรี ณ บริเวณทางเข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยร่วมสนุกกับกิจกรรม "คัดแยกขยะ" พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ

 

อ่านเพิ่มเติม...