321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
Date: Wednesday, May 27, 2020
Time: 5:30 PM – 6:30 PM. (UTC +7)

  • Topic 1: Prashant Kamat – Effective presentation of Graphics in Scientific Publications.
  • Topic 2: Greg Banik – Best Practices for Communicating scholarly information for machine consumption

Registration link : https://connect.acspubs.org/ScholGuideWebinar

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://library.tru.ac.th/images/news/ACS-webinar-2020.pdf

n630512