321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัส Covid - 19

ประกาศ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัส Covid - 19

  1. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย งดใช้บริการ
  2. กรุณาตรวจคัดกรองทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ ผู้ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป งดใช้บริการ
  3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ

-ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ-

n631222