321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

Date: Wednesday, September 30, 2020
Time: 10:00 AM – 12:00 PM. Singapore time (วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)

  • Topic : Preparing Abstracts & Tips for publishing

Registration page: https://connect.acspubs.org/ACSoCASEAN

ACS on Campus Event Page: https://acsoncampus.acs.org/events/asean-virtual-event/

630917-ACS-AOffC-ASEAN-VirtualEvent