321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10 กรกฎาคม 2562
ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 04 กรกฎาคม 2562
กิจกรรม Super FAN TRU Library 26 มิถุนายน 2562
กิจกรรม ๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562
ห้องสมุดกรีนดิจิทัล Green Digital Library 10 มิถุนายน 2562
แจ้งขยายเวลาทดลองใช้งานฐานข้อมูล IMF และ IMF DataPLUS จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 30 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมตอบคำถาม "นิทรรศการ ๑๐ พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ ๑๐" 07 พฤษภาคม 2562
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "๑๐ พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ ๑๐" 23 เมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพระปกเกล้า (KPI ebooks) 27 มีนาคม 2562
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน 22 มีนาคม 2562