321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 03 มีนาคม 2563
สำนักวิทยบริการฯ แจ้งวันปิดบริการในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักวิทยบริการฯ เปิดบริการล่วงเวลาในช่วงก่อนสอบปลายภาค 29 มกราคม 2563
รางวัลสุดยอดนักอ่านประจำปี 2562 24 มกราคม 2563
สำนักวิทยบริการฯ ชวนคุณคัดเลือกหนังสืองานออกร้านจำหน่ายหนังสือ 23 มกราคม 2563
Web of Science เปิดให้บริการเข้าถึงบทความงานวิจัยย้อนหลังไปถึงปี 1945 28 ตุลาคม 2562
บริการขอเลข ISBN และ CIP 25 ตุลาคม 2562
ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 20 กันยายน 2562
แนะนำวารสารและสิ่งแวดล้อม (Nature and Environment) 20 กันยายน 2562
กิจกรรม "รักษ์โลก ด้วยมือเรา" 15 กรกฎาคม 2562