321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
บริการตรวจสอบหนี้ค้างชำระกับห้องสมุด ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2563 ในวันราชการ 08.30-16.00 น. 01 เมษายน 2563
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี "ปิดบริการ" ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 เมษายน 2563 30 มีนาคม 2563
สำนักพิมพ์ Annual Reviews แจ้งเปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ฟรี!! จนถึง 30 เมษายน 2563 30 มีนาคม 2563
การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัยโดยการเข้าใช้ผ่าน VPN TRU 27 มีนาคม 2563
ยืมต่อให้นะ 26 มีนาคม 2563
ชาวเทพสตรีร่วมมือ ร่วมใจก้าวผ่าน COVID-19 ไปด้วยกัน 26 มีนาคม 2563
ขอแจ้งปิดบริการทุกพื้นที่ 18 มีนาคม 2563
แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10 มีนาคม 2563
เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากผ้า 09 มีนาคม 2563
รับการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 05 มีนาคม 2563