321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ขอเชิญชวนส่งบทเรียนออนไลน์เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 มิถุนายน 2563
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562 18 พฤษภาคม 2563
สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ 12 พฤษภาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 01 พฤษภาคม 2563
สำนักพิมพ์ Gale a Cengage Company เปิดให้ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ 24 เมษายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563
แนะนำ E-book 4 เล่ม เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต 14 เมษายน 2563
แนะนำ E-book ชุด series หนังสือเศรษฐกิจแห่งอนาคต 6 เล่ม 12 เมษายน 2563
วิธีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals จากที่บ้านได้ 07 เมษายน 2563
วิธีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science จากที่บ้านได้ 07 เมษายน 2563