321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ใครเป็นใคร

pil003

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
 • เขตเลือกตั้งที่ 1

 


 • คนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์

 • พระอาจารย์ธรรมโชติ
  วีรชนค่ายบางระจัน
  ขุนศิขรภูมาธิการ (สง่า คุณาพรณ์)
  พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)
  พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ จิตธมฺโม)
  หลวงปู่บุดดา ถาวโร
  พระเทพสุทธิโมลี (ผึ่ง โรจโน)
  ม.ร.ว.คึกฤิทธิ์ ปราโมช
  นายสมเศียร พานทอง (ชาย เมืองสิงห์)
  ศ.ประหยัด พงษ์ดำ
  นางสอาด บุญมาก
  นายวินัย รอดจ่าย
  นางสาวเรณู มีเสาเพชร
  น.พ.สมหมาย ทองประเสริฐ
  นายธนิลร์ ศรีกลิ่นดี
  นายเสถียร ปานคง
  นางทุเรียน เทียนแก้ว
  นางบัวลอย จันทร์พ่วง