321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACM Digital Library -- คู่มือการใช้ pdfb-- (ช่วงเวลาให้บริการ 1 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 64)
ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องจดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article review และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

วิธีสืบค้นฐานข้อมูลนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย


ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
 pdfb

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2561

สืบค้นฐานข้อมูลลออนไลน์ Online Database

การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยผ่าน VPN TRU  

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม Forticlient https://forticlient.com/downloads
  2. ตั้งค่า Configure VPN
  3. Login โดยใช้ TRU Account

vpntru.jpg


     Download : คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน VPN TRU

  • ระบบ VPN TRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • Username / Password ใช้ตัวเดียวกับระบบ Authentication ของมหาวิทยาลัย
  • นักศึกษาที่ไม่สามารถใช้งาน Username / Password ได้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ห้อง 16/501 โทร. 0 3642 7485 ต่อ 26253

การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องผ่าน VPN TRU

  • ติดต่อขอ Username / Password ได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร 0 3642 7485 ต่อ 18820