321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรม Halloween Week สุขสันต์วันฮาโลวีน ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563

  กิจกรรม Halloween Week สุขสันต์วันฮาโลวีน ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563

  16-10-2563 เวลา 15:30 น.

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วม กิจกรรม Halloween Week สุขสันต์วันฮาโลวีน ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ทาง Facebook live กิจกรรมเล่าประสบการณ์ชวนขนหัวลุกจากพี่ๆบรรณารักษ์ ประวัติความเป็นมาของวันฮาโลวีน...

  นิทรรศการเปิดโลกประชาธิปไตย

  นิทรรศการเปิดโลกประชาธิปไตย

  06-10-2563 เวลา 15:26 น.

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ใช้บริการชมนิทรรศการ "เปิดโลกประชาธิปไตย" และเชิญร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 1...

  หนังสือเล่มไหนน่าสนใจ อย่ามองข้าม เราพร้อมหามาให้บริการเสมอ

  หนังสือเล่มไหนน่าสนใจ อย่ามองข้าม เราพร้อมหามาให้บริการเสมอ

  01-10-2563 เวลา 14:31 น.

  สำหรับผู้ใช้บริการท่านใด ที่มีหนังสือในดวงใจหรืออยากอ่าน แต่ในห้องสมุดเราไม่มีให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอซื้อหนังสือได้ ผ่าน QR code ด้านล่างนี้ หรือมาเสนอด้วยตนเองที่ บริเวณข้างลิฟต์ชั้น 1...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

ARITC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

แนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ

Thepsatri Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

ห้องสมุดสีเขียว

TRU Green library

การจัดการความรู้

Knowledge management

 • สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

 •       ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน

 • บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALAM)
   fbrunei
  เมืองหลวง บันดาร์ เสรี เบกาวัน
  วันชาติ 23 กุมภาพันธ์
  สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 7 มกราคม 2527
   

  ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA)
   fcambodia
  เมืองหลวง กรุงพนมเปญ
  วันชาติ 9 พฤศจิกายน
  สกุลเงิน เรียล
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 9 เมษายน 2542
   

  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (PEPUBLIC OF INDONESIA)
   findonesia
  เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา
  วันชาติ 17 สิงหาคม
  สกุลเงิน รูเปียห์
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC)
   flao
  เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทร์
  วันชาติ 2 ธันวาคม
  สกุลเงิน กีบ
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 23 กรกฎาคม 2540
   

  มาเลเซีย (MALAYSIA)
   fmalaysia
  เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์
  วันชาติ 31 สิงหาคม
  สกุลเงิน ริงกิต
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สหภาพพม่า (THE UNION OF MYANMAR)
   fmyanmar
  เมืองหลวง เมืองเนปีดอ
  วันชาติ 4 มกราคม
  สกุลเงิน จั๊ต
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 23 กรกฎาคม 2540
   

  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)
   fphilip
  เมืองหลวง กรุงมะนิลา
  วันชาติ 12 มิถุนายน
  สกุลเงิน เปโซ
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สาธารณรัฐสิงค์โปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE)
   fsingapore
  เมืองหลวง สิงคโปร์
  วันชาติ 9 สิงหาคม
  สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  ราชอาณาจักรไทย (KINGDOM OF THAILAND)
   fthai
  เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร
  วันชาติ 5 ธันวาคม
  สกุลเงิน บาท
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)
   fvietnam
  เมืองหลวง กรุงฮานอย
  วันชาติ 2 กันยายน
  สกุลเงิน ด่ง
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 28 กรกฎาคม 2538

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

คลิก DE; ?>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

คลิก

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก