เขียวสบายตา ใส่สบายตัว กับเสื้อ Cool Mode

เขียวสบายตา ใส่สบายตัว กับเสื้อ Cool Mode ในโครงการ Green Library
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ในกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว โดยร่วมใส่เสื้อ Cool Mode ประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ สารเคมีและสีย้อมปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก เนื้อผ้าแข็งแรง ดูดซับและถ่ายเทความร้อนได้ดี เย็นสบายเวลาสวมใส่ ไม่ต้องรีด ในภาพรวมสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากภาคพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561

รายงาน

เอกสารประกอบ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ 21-23 พฤษภาคม 2561

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน “กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน” ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561

รายงาน

เอกสารประกอบ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เอกสารประกอบ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

พิธีเปิด “ห้องสมุดสีเขียว Green Library”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีเปิด “ห้องสมุดสีเขียว Green Library” พร้อมชมการทำงานของระบบโซลาเซลล์ และแสดงนิทรรศการห้องสมุดสีเขียว ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณดาดฟ้าอาคารสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

พิธีเปิดห้องสมุดสีเขียว Green Library

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

นิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียว

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียว

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียว ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560

รายงาน

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

นิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียว

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียว ณ บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60

นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรการประหยัดพลังงานของห้องสมุดสีเขียว นอกจากนี้ยังได้แนวคิด ไอเดียพร้อมจุดประกายความคิดและสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มง่ายๆ จากตัวคุณด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่ดัดแปลงมาจากของใกล้ตัว

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น