ภาพกิจกรรม

ปี 2565

กิจกรรม “คัดแยกขยะ” รร.ไทยรัฐวิทยา 1


ปี 2564

การป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร
กิจกรรม 7ส
ห้องสมุดกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
กิจกรรม “คัดแยกขยะ” รร.บ้านเขาทับควาย
กิจกรรม “คัดแยกขยะ” รร.วัดธรรมเจดีย์


ปี 2563

กิจกรรม “คัดแยกขยะ” รร.วัดสะแกราบ
กิจกรรม “คัดแยกขยะ” รร.บ้านผังสามัคคี
สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
กิจกรรม “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น”
กิจกรรมการคัดแยกขยะ : How to ทิ้ง

ปี 2562 

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการฯ
กิจกรรมร่วมใจลดใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม 3R รร.บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
กิจกรรมระบายสีกระเป๋า “รักษ์โลก ด้วยมือเรา”
กิจกรรม 3R รร.เทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
เตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
ตรวจประเมิน 5 ส.
21/03/2562
เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน
กิจกรรม​การทำสมุด​ทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน
กระดาษใช้แล้วมีค่า…อย่าทิ้ง
.
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บริเวณดาดฟ้า
การออกร้านจำหน่ายหนังสือ 2562
3R ร.ร.วัดอัมพวัน
7-9/01/62

ปี 2561

กิจกรรม 5 ส
6-28/12/61
ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 3-28/12/2561
3R ร.ร.วัดโคกหม้อ 12-14/12/61
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง 21-22/11/61
ปลูกต้นไม้ “ลดร้อนรักษ์โลก” 26/10/61
รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก
.
กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ 22/08/61
กล่องใส่ดินสอจากพลาสติกใช้แล้ว 21/08/61
สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว 20/08/61
กิจกรรมการคัดแยกขยะ
16-17/08/61
3R ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 33 5-8/06/61
3R ร.ร.วัดข่อยใต้ 21-23/05/61
โครงการ KM
7-8/05/61
ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏเพชรบุรี 27-28/03/61
เขียวสบายตา ใส่สบายตัว กับเสื้อ Cool Mode
พิธีเปิด “ห้องสมุดสีเขียว Green Library” 22/01/61
การออกร้านจำหน่ายหนังสือ 2561

ปี 2560

โครงการ Big Cleaning Day 28-29/12/60
นิทรรศการ Green Library 20/11/60