ภาพกิจกรรม

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน

เตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

ตรวจประเมิน 5 ส.
21/03/2562

เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน

กิจกรรม​การทำสมุด​ทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น

กระดาษใช้แล้วมีค่า…อย่าทิ้ง
.

3R ร.ร.วัดอัมพวัน
7-9/01/62

กิจกรรม 5 ส
6-28/12/61

ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 3-28/12/2561

 

3R ร.ร.วัดโคกหม้อ 12-14/12/61

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง 21-22/11/61

ปลูกต้นไม้ “ลดร้อนรักษ์โลก” 26/10/61

รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก
.

กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ 22/08/61

กล่องใส่ดินสอจากพลาสติกใช้แล้ว 21/08/61

สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว 20/08/61

กิจกรรมการคัดแยกขยะ
16-17/08/61

3R ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 33 5-8/06/61

3R ร.ร.วัดข่อยใต้ 21-23/05/61

โครงการ KM
7-8/05/61

ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏเพชรบุรี 27-28/03/61

เขียวสบายตา ใส่สบายตัว กับเสื้อ Cool Mode

พิธีเปิด “ห้องสมุดสีเขียว Green Library” 22/01/61

โครงการ Big Cleaning Day 28-29/12/60

นิทรรศการ Green Library 20/11/60