20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียว ณ บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60

นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรการประหยัดพลังงานของห้องสมุดสีเขียว นอกจากนี้ยังได้แนวคิด ไอเดียพร้อมจุดประกายความคิดและสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มง่ายๆ จากตัวคุณด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่ดัดแปลงมาจากของใกล้ตัว