ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน

เปลี่ยนหลอด LED

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่เป็นแบบหลอด LED ที่มีขนาดกำลังวัตต์ไฟฟ้าน้อยแต่ได้ค่าความสว่างเท่าเดิม ในพื้นที่บริเวณภายในอาคาร จำนวน 150 หลอด และติดตั้งสวิตซ์ไฟแบบกระตุก 150 ชุด – เพิ่มเติมจากปี 2561

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่เป็นแบบหลอด LED ที่มีขนาดกำลังวัตต์ไฟฟ้า น้อยแต่ได้ค่าความสว่างเท่าเดิม พื้นที่บริเวณภายในอาคารชั้น 1 ถึง ชั้น 3 จำนวน 150 หลอด – 8 ม.ค. 2561