กิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561

กิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561

กิจกรรมรับบริจาคถุงผ้าที่ไม่ได้ใช้แต่พร้อมใช้งานเพื่อนำมาใช้ซ้ำ
รณรงค์การใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่

ถุงของพี่น้องขอนะ ถุงของน้องพี่ขอนะ.. สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมรับบริจาคถุงผ้าที่ไม่ได้ใช้แต่พร้อมใช้งานเพื่อนำมาใข้ซ้ำ บริจาคได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ