กิจกรรมประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการ “กิจกรรมประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ” โดยมีนักศึกษา อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิต และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย โดยกิจกรรมนี้อยู่ในโครงการห้องสมุดสีเขียว “Green Library”