นิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียว

นิทรรศการ Green Library

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
นิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียว
ณ บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560

นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรการประหยัดพลังงานของห้องสมุดสีเขียว นอกจากนี้ยังได้แนวคิด ไอเดียพร้อมจุดประกายความคิดและสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มง่ายๆ จากตัวคุณด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่ดัดแปลงมาจากของใกล้ตัว