วิธีทำสมุดจากกระดาษเหลือใช้

วิธีทำสมุดจากกระดาษเหลือใช้

 1. ตัดกระดาษ A4 ขนาด 10.5 x 7.5 cm โดยพับกระดาษให้เป็น 8 ส่วน แล้วค่อยตดกระดาษออกทั้ง 12 แผ่น ก็จะได้กระดาษชิ้นเล็กๆ จำนวน 96 แผ่น
 2. ใช้คลิปหนีบกระดาษ หนีบกระดาษที่ตัดไว้ โดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเล็กๆ 2 แผ่น ประกบทั้งบนและล่างเวลาทากาว กระดาษจะได้ติดกันง่าย
 3. เมื่อหนีบเสร็จแล้ว ทากาวลาเท็กซ์บริเวณด้านบนของกระดาษ ทิ้งไว้สักพักจากนั้นนำคลิปหนีบกระดาษออก
 4. นำกระดาษแข็งมาวัดทำเป็นปก โดยให้วัดเกินจากกระดาษโน้ตด้านละ 0.5 ซม. แล้วตัดเป็นปกหน้าและปกหลัง ส่วนสันปกตัดให้พอดีกับความหนาของตัวกระดาษโน้ตเผื่อสัดส่วนหัวกับท้ายไว้ด้านละ 0.5 ซม.
 5. วางปกกระดาษบนปกผ้า เผื่อริมผ้าไว้ด้านละประมาณ 1 นิ้ว สำหรับห่อปกและตรงระหว่างกระดาษปกเว้นระยะประมาณ 0.5 ซม.
 6. ทากาวริมผ้าแล้วพับเข้าหากัน ปิดทับด้วยกระดาษสีเพื่อความสวยงาม
 7. นำกระดาษ A4 ที่ทากาวไว้เมื่อสักครู่มาติดกับปกเพื่อเพิ่มความน่ารักสมุดฉีกด้วยของตกแต่งน่ารักๆ

อุปกรณ์

 • กระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว 1 ด้าน จำนวน 5 แผ่น
 • กระดาษแข็ง
 • เศษผ้าสำหรับทำปก
 • คัตเตอร์ กรรไกร ไม้บรรทัด
 • คลิปหนีบกระดาษ
 • ฟิวเจอร์บอร์ดเล็กๆ 2 อัน
 • แผ่นรองตัด
 • กาวลาเท็กซ์, ปืนกาว วัสดุตกแต่ง สติ๊กเกอร์ กระดุม ริบบิ้น