โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรม 3 R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กล่องใส่ดินสอปากกาจากขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว (Reuse)

กล่องใส่ดินสอปากกาจากขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว

21 สิงหาคม 61 กิจกรรม Reuse แปลงร่างขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วจากขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ได้ใช้เราสามารถนำมาแปลงกายให้เป็นกล่องใส่ดินสอปากกาได้