โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรม 3 R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)

สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษ

20 สิงหาคม 2561 “สมุดทำมือ” แปลงกระดาษและเศษผ้าเก่าเป็นของใหม่ เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ไอเดียจากสิ่งของเหลือใช้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัด “กิจกรรม D.I.Y สมุดทำมือ” ด้วยการเปลี่ยนกระดาษรียูสที่ไม่ได้ใช้ ให้กลายเป็นสมุดทำมือสุดแสนน่ารักเหมาะแก่การหยิบใช้ ตามความชอบของแต่ละคน

เอกสารประกอบ