เขียวสบายตา ใส่สบายตัว กับเสื้อ Cool Mode

เขียวสบายตา ใส่สบายตัว กับเสื้อ Cool Mode ในโครงการ Green Library
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ในกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว โดยร่วมใส่เสื้อ Cool Mode ประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ สารเคมีและสีย้อมปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก เนื้อผ้าแข็งแรง ดูดซับและถ่ายเทความร้อนได้ดี เย็นสบายเวลาสวมใส่ ไม่ต้องรีด ในภาพรวมสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากภาคพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก