กิจกรรมการคัดแยกขยะ : How to ทิ้ง

กิจกรรมการคัดแยกขยะ : How to ทิ้ง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมจัดกิจกรรม How to ทิ้ง “ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี” ในงานเปิดบ้านมนุษศาสตร์-เทพสตรี ณ บริเวณทางเข้าสำนักวิทยบริการฯ โดยร่วมสนุกกับกิจกรรม “คัดแยกขยะ” พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ

กิจกรรมการคัดแยกขยะ : How to ทิ้ง