ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บริเวณดาดฟ้า

โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บริเวณดาดฟ้า อาคารสำนักวิทยบริการ จำนวนแผงโซล่าเซลล์ 8 แผง เพิ่มเติมจาก ปี 2561