โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น”

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น”

กิจกรรม​การทำสมุด​ทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น​ ในงานอนุรักษ์​สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จ​พระ​นารายณ์​มหาราช​ ประจำปี​ 2562​ วันที่​ 11 และ​ 14​ กุมภาพันธ์​ 2562​ ณ​ ลานวิถี​ไทย ​วังนารายณ์​ราชนิเวศน์​ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น