คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2019

การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 29

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรมร่วมใจลดใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 28

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “รักษ์โลก ด้วยมือเรา”

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 32

กิจกรรมระบายสีกระเป๋าผ้าพร้อมรับกระเป๋าผ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น