คลังเก็บรายวัน: ธันวาคม 23, 2017

นิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียว

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียว ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียว ศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

นิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียว

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น