คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

โครงการ Big Cleaning Day

กิจกรรม 5 ส ร่วมใจ ร่วมมือ ให้องค์กรเป็น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

นิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียว

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียว ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียว ศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

นิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียว

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

มาตรการการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น