พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน..ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อเบอร์ 5”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรและโล่ ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรลดโลกร้อน..ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อเบอร์ 5” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กทม.

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมรับบริจาคกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว

สำนักวิทยบริการฯ รับบริจาคกระดาษที่คุณไม่ใช้แล้ว เพียงแค่คุณมีกระดาษที่ไม่ใช้ แล้วคิดว่าจะหย่อนลงตู้ไหน ก็เกิดประโยชน์มากมายต่อสังคม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมรับบริจาคถุงผ้าที่ไม่ได้ใช้แต่พร้อมใช้งานเพื่อนำมาใช้ซ้ำ

ถุงของพี่น้องขอนะ ถุงของน้องพี่ขอนะ.. สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมรับบริจาคถุงผ้าที่ไม่ได้ใช้แต่พร้อมใช้งานเพื่อนำมาใข้ซ้ำ บริจาคได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน

วันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยได้ทำการคัดแยกหนังสือออกเรียงตามหมวดหมู่ 000-900 พร้อมจัดมุมหนังสือพิเศษต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมประดิษฐ์ถุงนมที่ใช้แล้วนำมาทำเป็นกระเป๋าถือ

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2561 ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการ กิจกรรมประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ โดยมีนักศึกษา อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิต และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย โดยกิจกรรมนี้อยู่ในโครงการห้องสมุดสีเขียว “Green Library”

รายงาน

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการปลูกต้นไม้ “ลดร้อนรักษ์โลก”

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร. สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้“ลดร้อนรักษ์โลก” โดยพร้อมใจกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ป่าไม้และปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ลดปัญหาโลกร้อน  และเพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากร รักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปในอนาคตต่อไป

รายงาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมวิธีทำน้ำหมักชีวภาพ โดยมี ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมลงมือปฏิบัติขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ

รายงาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรม 3 R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กล่องใส่ดินสอปากกาจากขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว (Reuse)

21 สิงหาคม 61 กิจกรรม Reuse แปลงร่างขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วจากขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ได้ใช้เราสามารถนำมาแปลงกายให้เป็นกล่องใส่ดินสอปากกาได้

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรม 3 R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)

20 สิงหาคม 2561 “สมุดทำมือ” แปลงกระดาษและเศษผ้าเก่าเป็นของใหม่ เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ไอเดียจากสิ่งของเหลือใช้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัด “กิจกรรม D.I.Y สมุดทำมือ” ด้วยการเปลี่ยนกระดาษรียูสที่ไม่ได้ใช้ ให้กลายเป็นสมุดทำมือสุดแสนน่ารักเหมาะแก่การหยิบใช้ ตามความชอบของแต่ละคน

เอกสารประกอบ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น