ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อหมายเลขลำดับที่ใช้ในการลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายละเอียดการลงทะเบียนและค่าลงทะเบียน

 1. ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท (อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)
 2. สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://library.tru.ac.th/aritc2018/ และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
 3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขา โรบินสัน ลพบุรี ชื่อบัญชี นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์ เลขที่บัญชี 981-2-47659-8
 4. พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนและรายละเอียดข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ได้แก่ ชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน ได้ที่
  E-mail: pitchayanan999@hotmail.com
  หรือ Line เบอร์โทร: 089-6922121
  หรือ โทรสาร: 036-422194
  ดังตัวอย่างข้อมูลการออกใบเสร็จ
  *** นางสาวอณุภา ทานะรมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เลขที่ 321 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 เลขที่ผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย 0994000217013
 5. ข้อมูลขนาดเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ลงทะเบียนและชำระเงินค่า/ลงทะเบียน
  (SS) รอบอก 38 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว
  (S) รอบอก 40 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว
  (M) รอบอก 42 นิ้ว ยาว 27 นิ้ว
  (L) รอบอก 44 นิ้ว ยาว 28 นิ้ว
  (XL) รอบอก 46 นิ้ว ยาว 29 นิ้ว
  (2XL) รอบอก 48 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว

…………………………

ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หรือชุดไทยประจำถิ่นของแต่ละภาคหรือท้องถิ่น
เนื่องจากเป็นช่วงที่จังหวัดลพบุรีจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561

ซึ่งทางจังหวัดลพบุรีเชิญชวนและรณรงค์ให้ชาวจังหวัดลพบุรี ชาว%