แผนที่และการเดินทาง

การเดินทาง

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน

  1. มีบริการรถรับ-ส่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จะรอรับที่สนามบินดอนเมือง ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ประตูทางออกที่ 9
  2. สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟ จะมีรถรอรับ ณ สถานีรถไฟลพบุรี ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น., 09.00 น., 12.00 น. และ 15.00 น.
  3. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีบริการรถไปส่งที่สนามบินดอนเมือง โดยออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เวลา 07.00 น.
  4. สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับโดยรถไฟ ถ้าต้องการรถไปส่งที่สถานีรถไฟลพบุรี ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

โรงแรม/ที่พัก

ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถดำเนินการจองโรงแรม/ที่พัก ได้ด้วยตนเอง ตามหมายเลขโทรศัพท์ คือ

ในวันสัมมนา มีรถรับ เวลา 07.30 น. โดยออกจากบริเวณหน้าโรงแรมวินเซอร์ ปาร์ค&รีสอร์ท ไปยัง โรงแรมปันนารา โรงแรมโตเกียว และโรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ ตามลำดับ

แผนที่ที่พัก

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

แผนผังศึกษาแหล่งเรียนรู้

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แผนผังแสดงอาคารสถานที่ สถานที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์